Doradztwo finansowo-księgowe

Pomagamy Państwu podjąć najlepsze decyzje finansowo-podatkowe wskazując na istniejące na rynku rozwiązania i dostosowując je do konkretnych sytuacji. Wykonujemy również analizy i kompilacje danych, pełniąc funkcje outsourcingowe. Może to być szczególnie istotne w okresie kumulacji prac Klientów, np. przy zamknięciu roku obrotowego.

dollar-stock

Przykładowe zaangażowanie Audit4Business obejmuje m.in.

  • krytyczna ocena umów handlowych pod kątem prawnym i finansowym,
  • przygotowanie wzorców umów,
  • porównaniu warunków finansowania lub ofert leasingowych,
  • analiza opłacalności określonej działalności,
  • raportowanie wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • zarządzanie procesem łączenia spółek,
  • sporządzanie wzorców raportowania, np. dla jednostek zależnych,
  • sporządzenie elementów sprawozdawczości finansowej, np. rachunku przepływów pieniężnych, arkuszy konsolidacyjnych, z możliwością połączenia ze szkoleniami,
  • innych szeroko rozumianych usług doradczych „skrojonych na miarę” według Państwa potrzeb i oczekiwań.

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania

Audit4Business Sp. z o.o.
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Telefon: (+48) 22 222 33 56
e-mail: info@audit4business.pl
Kontakt