Szkolenia
z zakresu rachunkowości i finansów

Członkowie Zarządu Audit4Business oraz osoby współpracujące posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, m.in. jako wykładowcy renomowanych polskich uczelni, współpracownicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

studentshat

Posiadamy w stałej ofercie ramowe szkolenia dla kadry kierowniczej lub określonej grupy pracowników (np. dla kancelarii prawnych). Ponadto każdorazowo możemy z Państwem indywidualnie ustalić zakres warsztatów i cyklicznych kursów. Typowe zagadnienia obejmują:

  • wybrane zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości dla kancelarii prawnych,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • szacunki księgowe,
  • konsolidacja sprawozdań finansowych,
  • odroczony podatek dochodowy,
  • analiza sprawozdań finansowych.

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania

Audit4Business Sp. z o.o.
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Telefon: (+48) 22 222 33 56
e-mail: info@audit4business.pl
Kontakt