Wyceny i ekspertyzy majątkowe

Audit4Business współpracuje w zakresie wycen i ekspertyz przede wszystkim z renomowanym Instytutem Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. założonym przez dr hab. Andrzeja Zalewskiego.

W prace Instytutu zaangażowani są rzeczoznawcy majątkowi i biegli sądowi, a także liczni eksperci merytoryczni i pracownicy wsparcia.

Więcej informacji przedstawiamy na stronie WIE.

Andrzej Zalewski, rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy, adiunkt na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zajmuje się wyceną od 2001 r. systematycznie rozwijając praktykę w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

W swej działalności koncentruje się na najbardziej złożonych wycenach i doradztwie związanym ze sporami sądowymi i zagadnieniami majątkowymi firm.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautorem 4 książek, autorem licznych opinii zlecanych przez Sądy, Prokuratury, UZP, KIO, NIK, jak również przez podmioty prywatne.

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania

Audit4Business Sp. z o.o.
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Telefon: (+48) 22 222 33 56
e-mail: info@audit4business.pl
Kontakt