Audyty
i inne usługi atestacyjne

Z wiarygodnych informacji finansowych, zarządzający i właściciele firm dowiadują się:

  • jaka jest realna sytuacja finansowa i majątkowa danego podmiotu,
  • czy zrealizowano zakładane wcześniej prognozy finansowe,
  • jakie istotne ryzyka należy brać pod uwagę przy ocenie podmiotu i podejmowaniu decyzji.
increase-stock

O audytach i usługach atestacyjnych

Audyt sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe mogą zawierać różnego rodzaju błędy i nieprawidłowości. Przez to Klient jest narażony na znaczące ryzyka, w tym także podatkowe.

Błędy wynikają najczęściej z:

  • niewłaściwego stosowania zasad rachunkowości,
  • niedopatrzenia,
  • błędnych interpretacji operacji gospodarczych.

Kto skorzysta na audycie?

Oprócz właścicieli i kierownictwa, użytkownikami sprawozdań finansowych są zewnętrzni odbiorcy: banki, partnerzy biznesowi, potencjalni inwestorzy, którzy także zainteresowani są uzyskaniem rzetelnych i prawidłowych informacji finansowych.

Przy braku nieprzewidzianych zmian w sprawozdaniach finansowych w kolejnych okresach, lepiej postrzegają dany podmiot.

Kto wykonuje audyt

Profesjonalny audyt przeprowadzany jest przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe biegłego rewidenta oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w międzynarodowych firmach audytorskich, jak i w pracy w Audit4Business.

Oferowane audyty i usługi atestacyjne

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania

Audit4Business Sp. z o.o.
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Telefon: (+48) 22 222 33 56
e-mail: info@audit4business.pl
Kontakt