Usługi rekrutacyjne

Outsourcing procesu rekrutacji oszczędza zasoby Klientów zachowując przy tym pełnię ich anonimowości. Usystematyzowany proces selekcji i indywidualnie dobrane testy, pozwalają Państwu na podjęcie decyzji wyłącznie na podstawie kandydatów, których wiedza merytoryczna, doświadczenie zawodowe i cechy osobiste są dopasowane do danego stanowiska.

puzzle-stock

Profesjonalna procedura rekrutacyjna

Najczęściej prowadzimy rekrutację profesjonalistów z zakresu finansów, w tym na stanowiska kierownicze. Zapewniamy obsługę stanowisk w pełnym wymiarze czasu, „interim management” oraz na zastępstwa okresowe.

Działamy jako pośrednik, dokonując wyboru wykwalifikowanych kandydatów dla naszych Klientów.

Przed prezentacją kandydatów Klientom, analizujemy wymogi Klientów dla danego stanowiska, oceniamy wiedzę kandydatów, ich cele, aspiracje, a także inne aspekty personalne wymagane w danej pracy.

Poddajemy krytycznej ocenie ścieżkę zawodową zadań oraz obszarów odpowiedzialności kandydatów.

Używamy własnych, indywidualnych testów, dopasowanych zadań sytuacyjnych i numerycznych do oceny wiedzy merytorycznej, jak również umiejętności interpersonalnych (psychologicznych).

Dyskrecja
Zapewniamy pełną dyskrecję zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy.

Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania

Audit4Business Sp. z o.o.
Złote Tarasy
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Telefon: (+48) 22 222 33 56
e-mail: info@audit4business.pl
Kontakt